Eva Dahlin - i ateljen

Vill med mitt seende och dess materialisering genom måleri och tredimensionell form gestalta en nyfiken analys av hur biologi och naturvetenskap i bild kan visa sig som en väg till ”subjektiv biologi”. I mitt konstnärliga arbete avses att med blicken röra vid kroppars utsida och sedan in i.

  • Tar hjälp av anatomin i betydelsen att plocka isär naturen/kropparna, där utgångspunkten är ”avhumanisering av naturen”.
  • Är det möjligt att få fram en oväntad känsla inför ”gestaltningen av bukspottkörteln?”
  • Hur ser dialogen ut mellan färgens självständiga kropp och den biologiska kroppen?
  • Kan sinnlighet och biologisk autenticitet gå hand i hand?

© Eva Dahlin